FRANCESCO VAN DER ZWAAG
Grafisch ontwerp, etcetera

contact+menu+info

<vorige volgende>

DAYS (afstudeerproject 2/2)

De Canadese band Azeda Booth begon midden 2012 aan hun tweede album, Days. Hiervoor ontwierp ik de visuele identiteit.

Onderliggend concept binnen de muziek van Azeda Booth is het verweven van organische met elektronische elementen en het vervagen van de grens hiertussen. Om dit gegeven om te zetten naar beeld fotografeerde en filmde ik met de lens van een CD-ROM speler. Er ontstonden beelden waarvan moeilijk te zeggen was of ze werkelijk waren gefilmd of juist geprogrammeerd.

Hiermee maakte ik een serie beeldende teasers die de veelzijdigheid van de muziek presenteert. De hieruit voortvloeiende beeldtaal vormde het vertrekpunt voor de cd-hoes en een serie 7" singles.

Begin 2013 staakte Azeda Booth de productie van het nieuwe album. Het afgebeelde promotiemateriaal moet daarom voorlopig gezien worden als fictief.